Ring ossRing oss08-36 88 66 eller maila info@spk.cc eller order@spk.cc

SS-EN ISO 9001:2008


       Svensk Produktkonsult är kvalitét certifierad 1999.

SS-EN ISO 14001:2004


         Svensk Produktkonsult är miljö certifierad 2003.

 

Vårt kvalitets & miljöarbete!

Svensk Produktkonsult AB (SPK) är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 & miljöledningsstandarden ISO 14001. De båda systemen är samordnade i ett gemensamt verksamhetssystem i SPK.

Miljö, såväl inre som yttre, är en hjärtefråga för oss och vi är mån om att bidra med ständiga förbättringar inom den rådande miljöbelastningen. SPK var tidigt ute och var bland de första i vår bransch att bli certifierad mot SS-EN ISO 9001:2008 kvalité (1999) & SS-EN ISO14001:2004 miljö (2003).

Vi värnar alltid om kundens bästa och anpassar oss efter de krav som ställs, både på våra produkter och på oss som företag.

Vårt kvalitetsarbete bygger också på att kontinuerligt förbättra oss genom ständig dialog mellan kunder, personal och leverantörer för att nå vårt ständiga mål .....


   "Ge kunden mer än han förväntar sig".   

 

Ladda ned länkar till register som SPK/Mac serien är ansluten till:

REPA registret  

SundaHus (tester)

Ecoonline

ISO miljö certifierings dokument

ISO kvalité certifierings dokument

 

bg_bottom.png