Ring ossRing oss08-36 88 66 eller maila info@spk.cc eller order@spk.cc

Tillämplighet:

Dessa leveransbestämmelser gäller mellan näringsitkare och äger tillämpning i den mån de ej ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 

Priser:

Leveransdagens pris gäller om ej annat avtalats. Mervärde skatt & frakt tillkommer.

Miljövårdsavgifter (ADR transport) samt ev extra pallkostnad kan debiteras i förekommande fall.

 

Leverans - försäkring - emballage:

Leverans av lagerförda varor sker normalt inom 1-3 dagar f.m att ordern inkommit till kontoret.

Vid beställning av ej lagerförda varor kan leveranstiden meddelas kunden oftast redan vid beställningen.

Godset är försäkrat under transport till kunden.

Efter mottagandet övergår ansvaret till mottagaren.

Förpacknings emballaget ingår normalt i priset om inget annat har angets.

 

Avisering av beställt gods:

Vid telefon avisering av leverans tillkommer en aviseringskostnad. Om mottagaren inte finns på plats trots avisering, återtages godset mot en extra kostnad.

 

Mottagande av varor:

Köparen skall vid godsets ankomst kontrollera att antalet kollin stämmer med den bifogade följesedeln.

Notera alltid ev. skador som kan påverka de levererade produkterna.

 

Reklamationer:

Skada eller brister vid mottagandet av gods som kan antas uppkommit under transport skall genast anmälas till chauffören för fraktbolaget innan godset kvitteras.

Fel eller brister skall omgående reklameras till Svensk Produktkonsult AB eller till den ansvarige säljkonsulenten inom 8 arbetsdagar efter mottagandet, och innan produkterna kommer till användning.

Uppstår fel eller brister under användning skall detta meddelas senast 3 månader efter det att varan levererats.

Reklamation kan göras skriftligen eller via telefon till kontoret alt. den ansvarige säljkonsulenten.

 

SPK:s & säljkonsulentens ansvar:

SPK eller dess säljkonsulent skall inom skälig tid från inkommen och godkänd reklamation erbjuda utbyte av varan mot ny eller om felet eller bristen anses som ringa, erbjuda ett avdrag på köpeskillingen. Köparen har ej rätt till andra åtgärder eller övrig ersättning.

 

Övriga garantier:

Om tillverkare eller underleverantör till SPK har utställt särskillda garantier på levererad vara gäller denna istället.

 

Retur av gods:

I andra fall än Reklamationer gäller följande vid returer av gods:

  • Retur av gods förutsätter ett godkännande av ansvarig säljkonsulet eller av SPK, och skall ske inom 8 arbetsdagar från leveransdatum.
  • Retur av ej lagerförda produkter eller tillfälliga kampanjprodukter accepteras ej om varuvärdet är lägre än 1 000 kr. Är produkten ex. måttbeställd kan inte varan återtagas om inte SPK:s underleverantör godtar detta.
  • Vid kreditering återbetalas 70% av varans värde om varan är beställd utanför det ordinarie varusortimentet (jmf. prislistan).

Betalnings villkor:

30 dagar netto från fakturadatum. Dröjesmålsränta debiteras efter förfallodagen med

gällande diskonto + 8%.

 

Levererade varor är att anse som

Svensk Produktkonsult (SPK:s) egendom tills full likvid betalats.

 

_________________________________________

 

Vänligen kontakta SPK om oklarheter finns gällande våra standard villkor.

bg_bottom.png