Ring ossRing oss08-36 88 66 eller maila info@spk.cc eller order@spk.cc

 

 

Svensk Produktkonsult startades 1992 och därmed firar vi inom kort vårt 25 års jubileum. SPK`s ledstjärna är och har sedan starten varit att verka direkt hos våra användare. Vår målsättning är att du som kund ska känna ett personligt engagemang. SPK´s representanter är givetvis vår viktigaste tillgång och har genom åren etablerat över 30 000 användare i Sverige.

 

 

Ett viktigt steg i företagets fortsatta framgång skedde 2013 när vi gick samman med Macserien AB som i egen regi tillverkar högkvalitativa rengöringslösningar för professionellt bruk. Vår totala omsättning uppgår idag till över 100 miljoner SEK där vi även stärks med högsta kreditvärdighet. Vi är givetvis Certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

 

 

SPK kommer med denna trygga bakgrund framledes möta eller överträffa de krav som ställs på oss som en ledande underhållsleverantör på den svenska marknaden.

 

 

 

När det gäller vår syn på miljöfrågor kan du som användare känna dig helt säker på att våra lösningar antingen är miljömärkta eller att våra produkter väl uppfyller OECD:s normer.

 

 

Världsledande GOJO/Purell och Kimberly Clark har valt Svensk Produktkonsult  som sin samarbetspartner i Sverige. Detta ger dig och din verksamhet den allra bästa grund för ökad säkerhet när det gäller hud & hygienlösningar.

 

 

Vi välkomnar även dig och ditt företag till oss och är övertygade om att vårt engagemang som er samarbetspartner gör skillnad för vår gemensamma framtid

 

   

Tack för att du visat intresse för vårt företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt kvalitets & miljöarbete!

 

Svensk Produktkonsult AB (SPK) är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 & miljöledningsstandarden ISO 14001. De båda systemen är samordnade i ett gemensamt verksamhetssystem i SPK.

 

Miljö, såväl inre som yttre, är en hjärtefråga för oss och vi är mån om att bidra med ständiga förbättringar inom den rådande miljöbelastningen. SPK var tidigt ute och var bland de första i vår bransch att bli certifierad mot SS-EN ISO 9001:2008 kvalité (1999) & SS-EN ISO14001:2004 miljö (2003).

 

 

 

Vi värnar alltid om kundens bästa och anpassar oss efter de krav som ställs, både på våra produkter och på oss som företag. Eftersom vi numera har fullständig tillgång till egen produktion är vi glada för den höga ambition Macserien har. 

 

 

 

Macserien följer de lagar och krav som ställs från myndigheter. Våra råvaror utvärderas kontinuerligt för att undvika miljöfarliga ämnen i de kemikalier vi producerar. Vi granskar våra reningsanläggningar och säkerställer att de fungerar och används på ett miljöriktigt sätt. I vår fabrik hushåller vi med naturresurser genom att återanvända allt spill- och processvatten. Det avfall som uppstår, det vi inte kan återvinna, skickas som farligt avfall.

 

bg_bottom.png